Van vluchtelinge naar succesverhaal

Catharina van der Dussen (1690-1745)

In 1733 verlaat Catharina Aleida van der Dussen haar echtgenoot Damas van Slingeland, de burgemeester van Dordrecht. Damas is vaak dronken en bedreigt zijn vrouw. Catharina ziet geen andere oplossing dan te vluchten. Ze komt terecht in het autonome graafschap Culemborg. Dat is in deze periode een vrijstad: een zelfstandig staatje, waar het recht van de Republiek niet geldt.

Omdat Catharina erg rijk is, laat Damas haar niet zomaar gaan. Hij beheert wettelijk haar vermogen en heeft recht op het vruchtgebruik ervan. Hoewel dit recht in Culemborg ook geldt, beschermt de vrijstad haar. Catharina laat 2000 gulden na aan de Culemborgse Barbarakerk, waarmee ze grafrecht in de kerk koopt. Na haar overlijden verrijst er op kosten van de familie een witmarmeren tombe.

Veel vluchtelingen maken net als Catharina gebruik van het asielrecht in de Lekstad, totdat Culemborg in 1798 onderdeel van de Bataafse Republiek wordt.

Beeld: Het portret dat van Catharina bestond, is hoogstwaarschijnlijk door haar man Damas vernietigd. Daarom is gekozen voor het portret van een onbekende vrouw uit dezelfde periode. RKD Images. Portret van een vrouw, c. 1730. Philip van Dijk (1683-1753), Private Collection (1992-…).

Deel deze pagina op social media: