Van ’t Lindenhoutmuseum

Dit museum laat de geschiedenis zien van een bijzondere 'weezeninrichting', in 1863 gesticht door Johannes van 't Lindenhout in het dorp Neerbosch bij Nijmegen. Deze filantroop was van mening dat elk weeskind recht had op opvoeding en scholing, zodat het in staat zou zijn om na zijn 18e jaar een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Als vaklieden verlieten de jongens en meisje met hun ‘uitzetkist’ Neerbosch om in Nederland maar ook in Amerika en Zuid- Afrika hun plaats te vinden.

Werkplaatsen

Het weeshuis groeide uit tot een compleet dorp waar aan het eind van de 19e eeuw zo’n 1100 kinderen woonden. Elk nieuw huis, ook de kerk, werd door de jongens onder leiding van hun leermeesters gebouwd. Er kwamen werkplaatsen waar jongens en meisjes een vak konden leren. Het museum, ondergebracht in de Beth-el-kerk op het terrein van het voormalige kinderdorp, bewaart nog veel herinneringen, foto’s en gereedschappen van dit unieke weeshuis.

Van ’t Lindenhoutmuseum is lid van CollectieGelderland en toont daar een deel van de collectie.