Over

Kunstenaars veranderen onze blik. Ze verrassen en laten ons nadenken. Met de zesde editie van het Erfgoedfestival slaan we daarom een nieuwe weg in. Tien kunstenaars verblijven tijdens het erfgoedfestival 2020 een week op een bijzondere erfgoedlocatie in Gelderland. Daar laten zij zich inspireren door het thema van de Maand van de Geschiedenis: Oost/West. We volgen de makers in een grote online campagne tijdens hun residentie en maakproces. Het Erfgoedfestival 2020 slaat daarmee een brug tussen de werelden van kunst en erfgoed.

Naast de tien residenties maken ook vijftig aanhakers onderdeel uit van het festival. Dit zijn musea, archieven en andere organisaties die thematisch verbonden zijn aan het overkoepelende festivalthema én aan de tien residenties.

Het initiatief voor het festival ligt bij coöperatie Erfgoed Gelderland, een samenwerkingsverband van meer dan 200 erfgoedorganisaties in de provincie. Dit is het zesde festival. De voorgaande edities waren: Gelderland 1900-2000 (2006), Geloven in Gelderland (2008), Gelegerd in Gelderland (2012), Gemaakt in Gelderland (2015) en Over Grenzen van Gelderland (2018).

De uitvoering wordt gecoördineerd door festivaldirecteur Mijke Pol, ondersteund door programmeur én productieleider Marit Veeneman. Het complete festivalteam bestaat uit medewerkers van Erfgoed Gelderland en externe deskundigen. De festivalorganisatie stelt het overkoepelende projectplan op, zoekt partners binnen en buiten de erfgoedsector, zorgt voor een gezamenlijke programmering, regelt de overkoepelende festivalcommunicatie en maakt na afloop een evaluatierapport.

Directeur

Mijke Pol
m.pol@erfgoedgelderland.nl

Algemene ondersteuning

Karen Marchal
k.marchal@erfgoedgelderland.nl

Programma en Productie

Marit Veeneman
m.veeneman@erfgoedgelderland.nl

Communicatie

Afdeling Online, Darinka Thijs, Marianna Tofani en Monique van der Wielen.
Met medewerking van Henriette Kosse (mijnGelderland)
communicatie@erfgoedgelderland.nl

Redactie

Lynn van Ewijk en Rob van Oijen
erfgoedfestival@erfgoedgelderland.nl

Stuurgroep

Liesbeth Tonckens (directeur bedrijfsvoering Erfgoed Gelderland), Marc Wingens (algemeen directeur Erfgoed Gelderland) en Jan Westerhof (directeur Cultuur Oost, a.i.)

Vormgeving

Studio Boot

Website

Job Kuipers

Contact

Voor vragen over het festival, mail naar erfgoedfestival@erfgoedgelderland.nl

Persvragen kunnen naar communicatie@erfgoedgelderland.nl