Disclaimer

Erfgoedfestival neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie. Erfgoedfestival kan niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Erfgoedfestival aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de verstrekte informatie op deze website, tenzij aan de zijde van het erfgoedfestival sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Niets van deze website mag zonder nadrukkelijke toestemming van het erfgoedfestival worden overgenomen of hergebruikt. Het is niet toegestaan gegevens en afbeeldingen van deze website te gebruiken voor commerciële doeleinden. Erfgoedfestival heeft zich ten zeerste ingespannen om de auteursrechten van het getoonde beeldmateriaal te achterhalen, wanneer dat van toepassing is. Erfgoedfestival kan evenwel niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden, zulks in de ruimste zin van het woord. In geen geval is het erfgoedfestival aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de informatie of andere content op de website. Erfgoedfestival is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met enige pagina van de website van het erfgoedfestival.

Erfgoedfestival, © Erfgoedfestival, Arnhem 2018

Deel deze pagina op social media: